Oznámenie o zadávaní zákaziek pre ŠJ pri MŠ Čínska 24, 040 13 Košice