Oznámenie o zadávaní zákaziek pre ŠJ pri MŠ Hronská 7, Košice