Oznámenie o zadávaní zákaziek pre ŠJ pri MŠ Jenisejská 24, Košice