Oznámenie o zadávaní zákaziek pre ŠJ pri MŠ Kovaľská 12/A, Košice - Poľov