Oznámenie o zadávaní zákaziek pre ŠJ pri MŠ Lidické námestie 18, Košice