Oznámenie o zadávaní zákaziek pre ŠJ pri MŠ Muškátová 9, Košice