Oznámenie o zadávaní zákaziek pre ŠJ pri MŠ Oštepová 1, Košice