Oznámenie o zadávaní zákaziek pre ŠJ pri MŠ Zupkova 37, Košice