Oznámenie o zadávaní zákaziek pre Školskú jedáleň Trebišovská 10, Košice