Oznámenie o zadávaní zákazky na ŠJ pri MŠ Lidické námestie 18, Košice