Oznámenie o zadávaní zákazky na ŠJ pri MŠ Zupkova 37, Košice