Oznámenie o zadávaní zákazky pre MŠ Palárikova 22, Košice

Dňa 24.3.2020 bola vyhlásená zákazka „Výmena okien a dverí“ prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 6.4.2020 do 08:30 hod.

Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese https://sss.eranet.sk/.