Oznámenie o zadávaní zákazky pre ŠJ pri DJ Jesenná 12, Košice