Oznámenie o zadávaní zákazky pre ŠJ pri MŠ Bernolákova 14, Košice