Oznámenie o zadávaní zákazky pre ŠJ pri MŠ Čordákova 17, Košice