Oznámenie o zadávaní zákazky pre ŠJ pri MŠ Dénešová 53, Košice