Oznámenie o zadávaní zákazky pre ŠJ pri MŠ Družicová 5, Košice