Oznámenie o zadávaní zákazky pre ŠJ pri MŠ Hemerkova 26, Košice