Oznámenie o zadávaní zákazky pre ŠJ pri MŠ Hronská 7, Košice