Oznámenie o zadávaní zákazky pre ŠJ pri MŠ Humenská 51, Košice