Oznámenie o zadávaní zákazky pre ŠJ pri MŠ Jenisejská 24, Košice