Oznámenie o zadávaní zákazky pre ŠJ pri MŠ Kovaľská 12/A, KE - Poľov

Záujemcov upozorňujeme na to, že lehota na predkladanie ponúk je do 15.01.2021 do 10,00 hod.

 

Viacej informácií nájdete na odkaze: https://www.eskoly.sk/kovalska12/nastenka