Oznámenie o zadávaní zákazky pre ŠJ pri MŠ Kovaľská 12/A, Košice - Poľov