Oznámenie o zadávaní zákazky pre ŠJ pri MŠ Miškovecká 20, Košice