Prejsť na obsah

Oznámenie o zadávaní zákazky pre ŠJ pri MŠ Miškovecká 20, Košice

Záujemcov upozorňujeme na to, že lehota na predkladanie ponúk je do 18.10.2021 do 14,00 hod.

 

Viacej informácií nájdete na odkaze: https://www.eskoly.sk/miskovecka20