Oznámenie o zadávaní zákazky pre ŠJ pri MŠ Moldavská 23, Košice