Oznámenie o zadávaní zákazky pre ŠJ pri MŠ Obrancov mieru 20, Košice