Oznámenie o zadávaní zákazky pre ŠJ pri MŠ Oštepová 1, Košice