Oznámenie o zadávaní zákazky pre ŠJ pri MŠ Ovručská 14, Košice