Oznámenie o zadávaní zákazky pre ŠJ pri MŠ Polianska 4, Košice