Prejsť na obsah

Oznámenie o zadávaní zákazky pre ŠJ pri MŠ Polianska 4, Košice

Nákup mäsa a mäsových výrobkov  pre školskú jedáleň si záujemcovia môžu vyžiadať na základe písomnej žiadosti na adrese:

Elektronicky: sjpolianska@centrum.sk

Doručenie žiadosti poštou, osobne alebo kuriérom na adrese:

Školská jedáleň pri Materskej škole Polianská 4, 040 01 Košice

Poznámka: Záujemcov upozorňujeme na to, že lehota na predkladanie ponúk je do 26.08.2021 do 10,00 hod.