Oznámenie o zadávaní zákazky pre ŠJ pri MŠ Turgenevova 38, Košice