Prejsť na obsah

Oznámenie o zadávaní zákazky pre ZŠ Abovská 36, Košice

Dňa 13.04.2022 bola vyhlásená zákazka „Rekonštrukcia suterénu - vybudovanie zborovne a šatní“ prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 28.04.2022 do 9:30 hod.


Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese https://sss.eranet.sk.