Oznámenie o zadávaní zákazky pre ZŠ Hroncova 23, Košice

Dňa 6.9.2019 bola vyhlásená zákazka „Oprava sociálnych zariadení“ prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 12.9.2019 do 07:30 hod.

Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese https://sss.eranet.sk/.