Oznámenie o zadávaní zákazky ŠJ pri MŠ Azovská 1, Košice