Oznámenie o zadávaní zákazky ŠJ pri MŠ Bernolákova 14, Košice