Oznámenie o zadávaní zákazky ŠJ pri MŠ Čordákova 17, Košice