Oznámenie o zadávaní zákazky ŠJ pri MŠ Cottbuská 34, Košice