Oznámenie o zadávaní zákazky ŠJ pri MŠ Hronská 7, Košice

Záujemcov upozorňujeme na to, že lehota na predkladanie ponúk je do 20.9.2019 do 13:00 hod.

 

Viacej informácií nájdete na odkaze MŠ: https://eskoly.sk/hronska7/nastenka