Oznámenie o zadávaní zákazky ŠJ pri MŠ Humenská 51, Košice