Oznámenie o zadávaní zákazky ŠJ pri MŠ Húskova 45, Košice