Oznámenie o zadávaní zákazky ŠJ pri MŠ Kalinovská 9, 040 22 Košice