Oznámenie o zadávaní zákazky ŠJ pri MŠ Oštepová 1, Košice