Oznámenie o zadávaní zákazky ŠJ pri MŠ Park Mládeže 4, Košice