Oznámenie o zadávaní zákazky ŠJ pri MŠ Povstanie Českého Ľudu 11, Košice