Padova sa stala srdcom európskeho dobrovoľníctva pre rok 2020, na oslavách bola aj viceprimátorka Gurbáľová

Uplynulý piatok sa v severotalianskej Padove konal Otvárací ceremoniál Európskeho hlavného mesta dobrovoľníctva (EHMD) 2020, ktorého držiteľom pre ten rok je práve toto mesto. Podujatie pod heslom “Spojme opäť celé Taliansko” bolo zostavené zo zaujímavých príbehov, hudby a obrazov. V hale tamojšieho výstaviska sa stretli vyše štyri tisícky dobrovoľníkov, študentov a ľudí z talianskeho verejného sektora. 

Otvárací ceremoniál si nenechal ujsť ani taliansky prezident Sergio Mattarella, ich ministerka práce a sociálnych vecí Nunzia Catalfo, prezidentka CEV (Európske dobrovoľnícke centrum) Lejla Šehić Relić, primátor mesta Padova Sergio Giordani a riaditeľka CEV pre Európu Gabriela Civico. Nielen s tamojším prezidentom si podala ruky aj trojčlenná delegácia mesta Košice pod vedením viceprimátorky Lucie Gurbáľovej (KDH), ktorú dopĺňali dvaja odborní pracovníci z magistrátu.  

Taliansko bolo inšpiráciou aj pre ďalšie dobrovoľnícke projekty v Košiciach

Mesto Košice bolo pozvané ako držiteľ titulu Európske hlavné mesto dobrovoľníctva 2019 spolu s Berlínom, ktorý preberie budúci rok štafetu po Padove. Zástupcovia týchto troch miest si vymenili užitočné informácie a rokovali aj o ďalšej spolupráci. Mesto Košice má v pláne pre rok 2020 pokračovať v začatých dobrovoľníckych aktivitách a rozvíjať myšlienku dobrovoľníctva a pomoci v regióne.

Na spoločnom stretnutí sa všetky strany dohodli na vzájomnej spolupráci a výmene skúseností. Mesto Košice má ako držiteľ titulu pre rok 2019 a zároveň člen združenia európskych dobrovoľníckych miest možnosť sa zapojiť do projektov v rámci Európskeho zboru solidarity. Metropola východu sa môže zúčastňovať aj na odborných seminároch a konferenciách o dobrovoľníctve, ktoré organizuje Európske dobrovoľnícke centrum.

“Teší ma, že aj vďaka tomuto projektu sme získali nové kontakty v ďalších európskych mestách, ktoré sa aktívne venujú dobrovoľníctvu. Osobné stretnutie s dobrovoľníkmi z iných miest je veľkým prínosom pre všetkých nás, ktorí tieto aktivity chceme rozvíjať. Otvárací ceremoniál v Padove bol aj príležitosťou odovzdať si skúsenosti v oblasti dobrovoľníctva a možnosťou porozprávať sa o ďalšej spolupráci. Bol pre nás aj inšpiráciou pre niektoré zaujímavé projekty, ktorým by sme sa v nasledujúcich mesiacoch chceli venovať aj v našom meste,” dodala námestníčka primátora mesta Košice Lucia Gurbaľová.

Európske hlavné mesto dobrovoľníctva je tento rok v Padove

V rámci prípravy na titul Európske hlavné mesto dobrovoľníctva boli v Padove vytvorené pracovné skupiny, ktoré zadefinovali plán aktivít na ďalšie dva roky. Spoločnou víziou bolo vytvoriť jednotný koncept nielen pre benátsky región, ale aj pre celé Taliansko a ostatné štáty Európy. 

V miestnych aktivitách dominujú spojené projekty pre regeneráciu mestského prostredia a posilnenie kultúrneho, sociálneho a umeleckého rozvoja mesta. Cieľom regionálnych aktivít je vytvoriť sieť ziskových a neziskových organizácií, ktoré budú zveľaďovať hodnoty a vytvárať nové možnosti spolupráce organizácií z odlišných prostredí.

Na národnej a medzinárodnej úrovni je cieľom vytvoriť novú “myšlienku krajiny”, ktorá bude inšpiráciou pre vzdelávacie, produktívne a verejné procesy. Vďaka nej sa vytvorí kohéznejšia spoločnosť s udržateľným rozvojom. Hlavnými piliermi sú vzájomné porozumenie, dobrosrdečnosť, rešpektovanie všetkých ľudí bez ohľadu na ich umiestnenie, či zaradenie, zveľaďovanie životného prostredia a rešpektovanie iných kultúr a národov.

Výzva “Spojme opäť celé Taliansko”, ktorá celý tento rok zastrešuje aktivity v rámci EHMD, bude spoločnou aj pre všetky ďalšie projekty, či stretnutia. Vďaka spolupráci viac než troch stoviek členov pracovných skupín budú definované spoločné výzvy v oblastiach dobrovoľníctva, v treťom sektore, v ekonómii a dlhodobo udržateľných projektoch.