Prejsť na obsah

Parkovanie turistických autobusov v Košiciach

Lokality pre odstavenie autobusov zájazdovej dopravy V Košiciach

Odstavovanie autobusov zájazdovej dopravy v meste je riešené nasledovne:

1. Lokalita - pri JUMBO CENTRE

Parkovisko je situované medzi Masarykovou a Hutníckou ulicou v tesnej blízkosti vnútorného dopravného okruhu mesta (prístupné od apríla 2008) a nachádza sa na radiále spájajúcej Hlinkovu ulicu (vonkajší dopravný okruh mesta od Prešova) a Palackého ulice (príjazd do mesta od Michaloviec aj Prešova). Na parkovisku je priestor na odstavenie 15 autobusov, parkovanie nie je časovo obmedzené.

V blízkosti parkoviska sú zastávky autobusovej mestskej hromadnej dopravy. Do pešej zóny – námestie Maratónu mieru a Hlavnú ulicu je peší prístup (cca 3-5 minút. Autobusmi MHD je možné sa dopraviť na opačný koniec pešej zóny – Nám. osloboditeľov (tri zastávky). Lístky MHD je možné zakúpiť v novinových stánkoch v blízkosti parkoviska. Sociálne zariadenie samoobslužného typu sa nachádza na parkovisku.

Tieto parkoviská sú v dotyku s centrálnou mestskou zónou prístupnou pešo a mestskou hromadnou dopravou. Pre výstup cestujúcich z autobusov pri príjazde môže byť použitý úsek Južnej triedy medzi Domom techniky a Domom soc. služieb.


2. Lokalita - JUŽNÁ TRIEDA

Tento je časovo obmedzený na 10 minút. Na tento úsek je možné pristavenie max 5 autobusov. Po tomto čase musia autobusy opustiť Južnú triedu a zaparkovať na parkovisku pri JUMBO centre.
Nástup pri odchode je možný aj z tohto miesta po pristavení autobusov na Južnú triedu, odporúčame pre nástup použiť parkovisko pri JUMBO centre. Autobus môže na Južnej triede zastaviť maximálne na 10 minút, preto odporúčame pre výstup.


Pre navedenie zájazdových autobusov na tieto parkoviská je zrealizované zvislé dopravné značenie zo všetkých smerov prichádzajúcich do mesta Košice.


/Zdroj: Referát dopravy MMK a Správa majetku mesta Košice, s.r.o./