Prejsť na obsah

Parkovanie v centre Košíc sa stáva prehľadnejším

Mestská polícia Košice (MsP) ako poriadkový útvar mesta zabezpečuje okrem verejného poriadku aj služby obyvateľom a návštevníkom Košíc v oblasti parkovania. Systém parkovacích automatov sa minulého roka na niektorých uliciach zrenovoval a postupne sa zaviedli rampové parkovacie systémy.
Ešte v júni 2006 bolo pre MsP zakúpených 11 nových parkovacích automatov. Časť z nich bola nainštalovaná na miesta, kde sa dovtedy nenachádzali. Boli to ulice Baštová 4 a 6, Šrobárova 1, Grešákova 10, Tajovského 13 a Mojmírova. Novými parkovacími automatmi boli nahradené nefunkčné parkovacie automaty na uliciach Fejova 7, Južná trieda 5, Krmanova, križovatka ulíc Krmanova – Puškinova a Zbrojničná. V súčasnej dobe prevádzkuje parkovacia služba MsP celkovo 48 parkovacích automatov.
V októbri minulého roku MsP ako správca plateného parkovania v centrálnej mestskej zóne v Košiciach uviedla do prevádzky ďalší rampový parkovací systém na Kasárenskom námestí, kde je daň za užívanie verejného priestranstva na parkovanie motorového vozidla 30 Sk na hodinu. Okrem tohto parkoviska s rampovým systémom prevádzkuje MsP obdobné parkovisko na Námestí Osloboditeľov, kde za hodinu zaplatíte 15 Sk.
Na všetkých spomenutých parkoviskách sú platné polročné a ročné parkovacie karty, ktoré vydala Parkovacia služba MsP.
Začiatkom roku 2007 uviedla MsP do prevádzky ďalšie 3 rampové systémy na uliciach Vodná a Orlia, kde hodina parkovania stojí motoristov 30 Sk a na Južnej triede, kde je daň za parkovanie 15 Sk na hodinu.
Činnosť MsP sa v tejto oblasti neskončila. V tomto roku bude MsP naďalej realizovať preventívno-bezpečnostné akcie na všetkých platených parkoviskách, ktoré sú v jej správe, so zameraním sa na dodržiavanie VZN mesta Košice č.85/2006 o dani z parkovania.