Petícia proti výstavbe detského ihriska

V zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších zmien Mesto Košice zverejňuje na svojom webovom sídle výsledok vybavenia petície obyvateľov MČ Košice – Staré mesto proti výstavbe detského ihriska vo dvore medzi blokmi Komenského a Slovenskej jednoty

Oznámenie o vybavení petície je uložené v prílohe