Petícia proti výstavbe podzemného garážového domu, vnútroblok Zimná - Jilemnického

V zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších zmien Mesto Košice zverejňuje na svojom webovom sídle výsledok vybavenia petície vlastníkov bytov a nebytových priestorov vnútorného dvora Jilemnického - Zimná - Čsl. Armády - Jesenná proti výstavbe podzemného garážového domu, vnútroblok Zimná - Jilemnického

Oznámenie o vybavení petície je uložené v prílohe